is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (N°. 21.) B ES L U I T van den gden Mëi

1817 ' waarbij do, door het iimitc.n- ■

traktaat van Kleef, aan dit Rijk toegekende streken, ten opzigte der j'udicièle administratie, in verschillende arrondissementen en kantons ingelijfd worden.

j , , • . ..." ,,orj

Wij WILLEM, bij de, gratie GODS,, Konïno Der Nederlanden , Prins van Oranje - Nassau $ Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz. , enz.

Willende bepalen tot welke arrondissementen en kantons zullenbehooren de strëkéiï die iri ruiling aan dit Rijk lijn afgestaan bij het traktaat op denydenOctoier i8i$, ter regeling der grensscheiding-aan den Beneden-Rijf}, feét het Pruissisch Gouvernement te Klèèf gëslotenétf" Voorts willendé daarstellen alle zoodanige voorzieningen~ ivelke, met opzigt tot de bedeeÜng des regts , in di« streken , vereischt worden;

Op de yoordragt van Onzen Minister van Justitie;

Den P\.aad van State gehoord;

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1.