is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i45 b.

Vrijstelling der enkel aan. waag- en rondemaat onderworpene spec.ien.

Goederen en waren, welke aan geene andere belasting dan aan de waag en rondemaat onderhevig zijn, w>rden uitdrukke'ijk vrijgesteld van de bepalingen bij artikel 118 b en volgende, tot en met art. i45 a ingesloten, ten aanzien van het onvrije territoir gemaakt; zuilen le deze goederen en waren kunnen worden in- en uitgevoerd langs alle plaatsen, waar kantoren voor de administratie der koavoijen en licenten gevestigd zijn.