is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oo is het clat Wij, den Raad van Stale gehoord, en met geuieen overleg tier Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden ea verslaan bij deze:

De gemeente Luiksgestel gaat van de provincie Antwerpen over lot die van NoordBraband.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd, dat alle ministeriële departementen eu autoriteiten, kollegien en ambtenaren , aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel den 18 November des jaars j8i8, het vijfde Ouzer Regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. de Mf.y van Streefkerk.