is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( * IQ') BESLUIT van den nden Mei i8tg, waarbij de bepalingen van den 17 den September i8og, omtrent het emplooi der gelden, spruitende lit vacante nalatenschappen , wederom in werking worden gesteld.

"Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning r ,r

Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-

Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien het advies van den Staats-Fnad, van den September 1809, goedgekeurd bij 1, uit van den i3den Oetober deszelven jaars (Bulletin der Wetten, n°. 4:y5g)y bepalende dat de gelden uit vacante nalatenschappen voortspruitende, in de Amortisatie-kas moeten worden gestort;

Op de voordragt van Onze Ministers van Justitie en van Fin ancien;

Den Raad van State gehoord 5

Hebben besloten en besluiten;

Te rekenen van de afkondiging van het tegenwoordig Besluit, zullen de bepalingen van het voorsz. Advies, wederom derzelver volkomen uitvoering erlangen , en