is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden ? en ten gevolge van art, 1 der Wet van 6'len Maart 1818 bij dezelve Reglbanken zal bevonden worden te beliooren.

Art. 3.

De verzoeten tot continuatie van reeds bestaande diligences, postwagens of andere op bepaalde tijden, aigaande rijtuigen , welke nog niet bij de Gedeputeerde Staten der Provinciën, die zulks mogten concerneren , zijn gedaan , zullen als nog, binnen eene maand na dc bekendmaking van Ons tegenwoordig besluit, bij dezelven moeten worden ingeleverd, bij ontstentenis waarvan dezelve Gedeputeerde Staten worden gemagtigd, om deW dienst van zoodanige diligences , postwagens ol rijtuigen, te doen interdiceren en in voege voorsz. tegentegaan.

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandscbe zaken zijn belast t de uitvoering van bet tegenwoordig besluit, het\ k in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel den 7 Mei des jaars 1819, bet zesde yan Onze Regering,

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. De Meij van Streefkerk.