is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 194.

Bij den vervoer van gaederen uit liet eene entrepot naar het andere, zal de administratie de noodige voorzorgen 11e" men, ten einde de identiteit en het transport der goederen te verzekeren, hetwelk altijd op eene gedetailleerde aangifte van kwantiteit, kwaliteit, merken, nummers en waarde der goederen, voor zoo ver deze bij de waarde betalen en onder cautie, als in artikel 187 vermeld, zal moeten geschieden.

Art. ig5.

Wanneer geëntreposeerde goederen onder eigen beheer worden genomen, zullen de verschuldigde regten dadelijk moeten worden betaald, en wel zoodanig, als dezelve bestaan bij het ligten der goederen uit het entrepot, met uitzondering echter van zulke specien voor welke crediefe voor den impost wordt gegeven, als ten welker aanzien de termijnen van betaling zullen beginnen te loopen met den dag van den uitslag uit het entrepot.

Art. 196.

Wanneer die specien, voor welke crediet voor den impost wordt gegeven, uit het entrepot naar buiten 'slands worden gevoerd, zal, voor zoo ver deze uitvoer aanspraak geeft op vermindering of afschrijving der regten bij fabricatie verschuldigd, worden in acht genomen het geen omtrent den uitvoer van ieder derzelve is bepaald; en met betrekking tot specien, op den invoer belast, de transiio-reg^ ten van dezelve -worden betaald.