is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeld door twee deskundige personen, waarvan cte een door den Directeur, en ■ de andere door den contribuabele zal worden benoemd ; wannéér deze beide mogten \ erscliillen, zullen zij gezamenlijk een derden keurder benoemen, om tusschen hen te beslissen, en bijaldien zij zich omtrent de keuze van dezen niet mogten kunnen verstaan, zal de derde keurder worden benoemd door het Gemeente-Bestuur der plaats, waar de directie is gevestigd.

Art. 551.

Bijaldien het verschil tusschen de eerste en tweede meting, weging, roeijing of proeving, of tusschen de tweede en derde keuring en proe\ing, minder dan i/a5 bedraagt, zullen de kosten komen ten laste van hem, die het nader onderzoek heeft gevraagd.

Van de verschujdigheid der belasting, en van de wijze en termijnen van betaling voor die specien, wegens welke crediet van den impost wordt gegeven.

Art. 55a.

Op die specien, welke bij den invoer zijn bezwaard, zal de belasting dadelijk bij den invoer verschuldigd zijn voor dat gene, het welk onder eigen beheer wordt ingeslagen, onverminderd het geen omtrent den tijd en dg wijze van betaling en afschrijving, hierna zal worden bepaald.

Ten aanzien van specien, op het entrepot gedeclireei d , wordt de belasting verschuldigd op het tijdstip, dat.de/,el\e onder eigen beheer worden gebragt of tot eon^umtie uitgeslagen.