is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 42 .) BESLUIT van den 6'len Augustus 1819 , waarbij de kantoren worden aangewezen, langs welke de uitvoer van vette en

o

ongewasschene woli.e aan de landzijde zal mogen geschieden.

Wh WILLEM, bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Heii■tog vAn Luxemburg , enz. , enz. , enz.

In aanmerking nemende, dat, hoezeer, ingevolge liet tarief van regten, behoorende tot de Wet van den i2ael1 Mei 1819 (Staatsblad, n°. 29), op den oplief van de inen uitgaande regten en accijnsen, de uitvoer van vette en ongewasschene wolle, alleen is geoorloofd aan de zeezijde; evenwel , hij bepaling van datzelfde tarief, aan Ons is voorbehouden den uitvoer van dezelve ook aan d* landzijde, langs bepaalde kantoren, toetestaan ;

Nader gelet op Ons Besluit van den 2 5sten Juni 1819 (Staatsblad, n°.5g), aanwijzende de kantoren van in- en uitklaring, van ontvang en expeditie, de ligtings plaatsen en de routes of heerehanen , voor de in- en uitgaande regten en accijnsen, ingevolge de voorschreven Wet;