is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen tot het bedroeven der riïéekrap Verzuimd wot-t den; ook zal de vuurproef kunnen worden aarigeWCnd tèt ontdekking van den oker, en van alle zoodanige vreemde stoffen , voor welke tot heden geen ander proefmiddel is uitgevonden. It

9* ^(' meevaten zullen, alvorens uit eenïge 'stoven te worden geleverd , of haar elders vervoerd , door tfa keurmeesters moeten gekeüi'd worden, met vrijlating aan di.n keurmeester om te boren , waar het hem goeddunkt, en gemerkt zijn met het wapen van de plaats waar de nxeede bereid of toegemaakt is , voorts mét opdrukking van het jaar Van het begin der teelt of tïehlng ; cn zullen daarop mede gesteld worden de naam der stoof, het teeken van den reeder,, en de letters of teekens der verschillende meesoorten, volgens de klassifieatie , bij art. 5 voorkomende , welke bepaald wordea te zullen moeten zijn hls Vóïgt:

Voor onberoofde, de letter O.

>> Jïjnc krappen twee én een K J

1 0*1/itil.' 1 üVJ y ) Jyiji O $ j

, r ), „ bL.il en één Kr

5? » „ één én twee K£

„ gsmebüen van twee 'en één G»

Eekend onder de \ " " " een en één Gj

benaming van ) ,

C'„i ■ { » „een en twee G£-

Lras/no/uac. *

„ multsn .......... M -

■A. welke