is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. s6 der wet van

jgy April i 8ao. NATIONALE MILITIE,

Ligting van het jaar

PROVINCIE MILITIE-KANTON GEMEENTE

CERTIFICAAT.

De ondergeteekende eerste officier van gezondheid hij 's Rijks hospitaal te

verklaart bij deze, dat de persoou van (naam en voornaam ) oud .. jaren , zoon van (voornamen van den vader) en van (naam en voornamen van de moeder) (ingeval een van beiden of wel beiden overleden zijn, daarvan melding

te maken ) geboren te provincie

bij dispositie van het Departement van Oorlog,

van den is benoemd tot kweeke-

ling der klasse bij voormeld hospitaal,

en dat dezelve op dato dezes nog in diezelfde betrekking dient.

Te den

jp.e eerste officier van gezondheid

( )

Gezien door mij plaatselijke kommandant te ........ , belast met de policie over

voorschreven etablissement,

(•V )