is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verslaan bij deze te arresteren den navolgenden titel, welke zal uitmaken een gedeelte van het burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden.

VEERTIENDE TITEL.

Van bloedverwantschap en zwagerschap.

Art. 1. Bloedverwantschap bestaat in de betrekking tusschen personen, welke de een van den anderen afstammen, of eenen gemeenen stamvader hebben.

Het meerder of minder naauwe der betrekkingen van bloedverwantschap wordt berekend door het getal der geboorten; elke geboorte wordt een g/aad genoemd.

2. De opvolging van graden maakt de linie.

Men noemt eene regte linie, de opvolging van graden tusschen personen, die de een van den anderen afstammen; zijd-linie, de opvolging van graden tusschen personen, die niet van elkander afstammen , maar die eenen gemeenen stamvader hebben.

5. De regte linie wordt onderscheiden in de regte nederdalende en regte opgaande linie.

De eerste maakt het verband tusschen den stamvader en die van hem afstammen; de laatste verbindt