is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK dek NEDERLANDEN.

(N°. 00,^ }] J? S LU IT van den f^denMei 1824, waarbij het kantoor 'van Latdorp , in Overijssel wordt opengesteldjfoor Tiet iniomen der ten doorvoer bestemde paarden.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der netweb banden , prins van oranje-nassau j Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van den Raad der Ontvangsten, van den 4den dezer n°. 1, nopens een bij den Mi-» uister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten, ingediend rekest van Anthony Kip, postmeester te Ootmarsum en eenige andere personen , zijnde herbergiers te Albergen, Almelo , ïVierden , üijssen en aan den llolterdijh woonachtig, strekkende dat de doorvoer van paarden over Ootmarsum en dus largs het kantoor Latdorp, tegen betaling dec daarvoor bepaalde transito-regten, mogt worden toegelaten;

Herzien ait. 75 van de aJgetBeene wët over de he&*' Gng dei'regten van ia-, uit,- en doorvoer, ea van de