Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

165 Buitengewoon krediet in verband met de onvoorziene omstandigheden, welke zich bij de wederopbouw van het leeer en bii de in Nederlandsch-Indië te vervullen taken

voordoen ^

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

2. KAPITAALSUITGAVEN 19 540 500

166 Kapitaalsuitgaven, welke aanvankelijk ten laste van de Gewone dienst worden voldaan en vóór het afsluiten van de dienst overgebracht worden naar de Buitengewone

dienst 510 500

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

Artikel II.

Op de artikelen voor personeelsuitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk, te weten de artikelen 2, 7, 21, 24, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 54, 58, 61, 65, 72, 97, 108, 109, 112, 118, 125, 127, 135, 136, 142, 145 en 150 worden aangewezen uitgaven wegens:

Burgerlijk personeel:

1. bezoldiging van personeel in vaste dienst en van personeel 2 jaar en langer in tijdelijke dienst;

2. bezoldiging van personeel op arbeidsovereenkomst en van personeel minder dan 2 jaar in tijdelijke dienst;

3. lopende toelagen;

4. incidentele uitkeringen;

Militair personeel:

5. jaarwedden en soldijen van beroeps-, reserve- en dienstplichtig personeel;

6. vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

Artikel III.

Op de artikelen voor algemene uitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk, te weten de artikelen 8, 22, 25, 30, 33,

Sluiten