is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genh. Aug. Huberts , Beers 1000. De Eerw. Zusters Dominicanessen , Neerbosch 26,500. Mej. Nella Beniert, Asten 1000. Mej. Petronella V. Jaarsveld , Maassluis 1000. Mej. Drika Derksen, Millingeu 220. J. Bijen, Weerseloo 1000. Mej. A Potters, Rozendaal 37,300. Den heer Gl. H. Teurlincx, Oirschot 2000. —De kinderen der bewaarschool V. d. Zusters van Liefde , Doesburg 10,000. Den heer J. Berben, Balgoy 1000. Den Jongenh. H. Daniels, Blerik 2130. Mej. M. Driessen, Mej. M. van de Kamp en de schooljeugd, AVanroy 1250. Den Heer G. Kooien, Lierop 1800. Mej. J. van Hooff, Nederasselt 4150. Mej Antoinette Dekkers, Puiflijk 1000. De Zusters te Diessen 3000. Jacob Leyen en A. Nanne, Opmeer 1000. Mej. Catharina <le Graaf, Laren 2500. Mej. Petronella v. d. Bosch, Zomeren 5100. Yan de kinderen Holtzer, Bergen op Zoom 4900. Van de Jongeheeren Stoop , Bergen op Zoom 1300. Van de Jufvrouwen Belderbos, Bergen op Zoom 100. Mej. Marie v. Gruythuisen, Maasbommel 1000. Mej. Wilhelmina Verheggen, Overasselt 6500. Den heer J. Boymans, Vinkel 5000. —■ Mej. Josephin van Bavel, Tilburg 1000. Den heer Arn. T. Gisteren , Appeltern 3000. Mevr. de Wed, Winckel , Axel 2600. Den heer Jan Loeffen, Niftrik 1000, Den heer J. H. v. d. Berg, sem' 'Culenborg 2500. Mej. Gerarda en Martina v. d. Wiel, Oisterwijk 1000. Den Jongenh. Piet v. Hoof, ’s Bosch 2000. Den heer E. H Jansen, Stamproy 20,500. Den heer Frans Houtkamp, Amsterdam 2000. Den heer Jacobus Olij , Beeraster 3240. Den heer J. van Zeeland, Oploo 10,000. De Jongenh. Piet en Jan Weyers, Nijmegen 20,500. Mej. Marie Vael, St. Jan Steen 3000. Den Jongenh. Albert Dolmans, Haarlem 1300. Den Jongenh. Bernard Reiniers, Well 1500. Mej. J. van Geelen , ’s Hage 400.

DOODSBERICHTEN.

In het gebed der leden worden aanbevolen :

Uit Nederland.

d®. Bisdom ’s Bosch, Udenbout; Peter Heijmans, weldoener ; zie blz. 131.

Van Elders.

2®. Twee EE. HH. Geestelijken: 1 uit Frankrijk, 1 uit Spanje,— en acht andere weldoeners, ijveraars, enz.: 5 uit Frankrijk , 3 uit België.