Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen gloedvolle woorden huldigen en werd door hen vooral gewezen op de bovenmenschelijke liefde door den feesteling getoond ten tijde der cholera, die destijds zoovele slachtoffers vroeg; aller oogen, der pastoors zoowel als dier onbeschaafde inlanders, stonden vol tranen! _

Is dat geen merkwaardig volk ? Is het niet jammer dat er gebrek is aan priesters ?' . ,

Laten we een weesgegroetje bidden, dat er, hoe dan ook meer priesters komen.