Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens zal U de wandeling meevallen; vooral ook de prachtige waterval Tjibeurum, het einddoel van onzen tocht. Wel hebben we heen en terug 14 kilometer te loopen, maar ’t boschpad is goed en de -stijging daarlangs matig.

Onderdehand is het al 9 uur geworden. Voor ’n wandeling in Indië lijkt dat vrij laat. Tegen dien tijd toch heeft het zonnetje hier al heel wat millioenen druppeltjes in waterdamp omgezet, en ook al heel wat druppeltjes uit menschelijke lijven gedreven. Maar hoe groot in Indië ook de macht van Vrouwe Zonne zij, vóór ’t oerwoud heeft zooals de inlander haar poëtisch noemt het vayi den Dag” (Matahai'i) wel eenig respect.” Tot hier toe en niet verder !” klinkt het haar toe bij ’t dichte bosch, dat als een ontzaglijke groene reuzendeken den Malabar heel en al overdekt. Wat ten gevolge heeft, dat het daar in het hooge' woud altijd door tamelijk koel blijft.

Hoe er zoo’n tropisch oerbosch uitziet? Gemakkelijker wordt die vraag gesteld dan beantwoord. Slechts ongemeen vaardige pennen mogen zich aan de beschrijving er van wagen. En dan nog!

Wat den Europeaan vooral opvalt, is de macht der woekerplanten. Die beleven hier paradijstoestanden. Op de eerste plaats wel de mossen. De takken van boom en struik worden er als met dikke pelsen door bedekt! En dan de varens, de orchideeën, de grassen enz., die er zich weer tusschen nestelen! Vooral oude, omgevallen boomen moeten het bezuren. Als wormen, die van alle kanten komen opgezet om op dierlijke lijken te azen, zoo vallen al die planten op de neergeworpen woudreuzen aan.

Om nog iets aan te roeren, wat uwe aandacht toch wel niet zou ontgaan : let eens links en rechts op al die statige boomvarens, welke op een stam van een meter of vier, hun prachtige, groene reuzenveeren als een regenscherm omhoog heffen. Eenig, vindt U niet?

Boomen, struiken en verder gewas zijn natuurlijk anders van aanzien dan ten uwent. Dat zijn zelfs, zooals u weet, de hier geboren menschenkinderen; en de koeien, de geiten, de schapen en ander vee al niet minder. Toch zal u hier en daar een enkel oud bekende aantreffen, bij name onder de varens. En ziet u die eikels aan uwe voeten? Ze zijn wel niet heel en al gelijk aan de Hollandsche —. vooral wijl ze zooveel grooter zijn dan de vaderlandsche maar ieder Hollandsch kind, buiten de

Sluiten