is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLANDSCH E TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, pliaeinacie, pliarmacognosle. Over het onderzoek der looistoffen; door G. J. Jacobson ABz. Nadat de schrijver (De Volksvlijt 1862, No. I—2, p. 41) de gebruikelijke methoden ter bepaling der looistoffen beschreven , critisch toegelicht en daarbij de wijzen van Dehling, Muller, Lipowitz, Monier en Eleek uiteen gezet heeft, gaat hij over tot eene beschrijving van de methode van lammer, die vele der bezwaren, welke aan elk der opgenoemde methoden verbonden zijn, opheft, waarvan niet de minste is , dat men daarbij niets in voorraad behoeft te houden wat bederven kan. Deze methode berust op den vochtweger. Hammer namelijk bepaalt eerst het soortelijk gewigt van de onzuivere looizuur-oplossing, zoo als deze door uittrekking der looistoffen verkregen wordt; daarna verwijdert hij er al het looizuur uit en wel zoo, dat de vloeistof daardoor niet verdund , noch op eene andere wijze veranderd wordt en bepaalt nu op nieuw bet soortelijk gewigt. De vermindering daarvan moet nu evenredig zijn aan het looizuurgehalte. Om uit dit verschil het looizuurgehalte te berekenen, heeft men dus slechts eene tabel noodig, waaruit men het soortelijk gewigt van looizuur-oplossingen van verschillende sterkte zien kan. > Hammer heeft daartoe de volgende tabel gevonden voor zuivere looizuur-oplossingen bij 15° C. 111 S., 4e J. 17