is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat 2—3 pCt. zwavelzuur bevat, zoo lang gekookt wordt, tot dat door iodiumtinctuur geene blaauwe kleur meer ontstaat, waarna de oplossing met carbonas baryticus geschud, tot zoolang het vocht niet zuur meer reageert, daarna gefiltreerd en het Altraat op het waterbad verdampt en gedroogd wordt. Dit drooge overschot is korrelsuiker, van welke 18 deelen 16 deelen zetmeel vertegenwoordigen. Dextrin en suiker. Dein koud water gemakkelijk oplosbare deelen bedragen in meel B—l2 pCt. Door uittrekking van het meel met koud water, opkoken van het gefiltreerde uittreksel, nogmaals filtreren ter afscheiding van de gecoaguleerde eiwitstof en verdampen van het Altraat tot droog bekomt men de hoeveelheid dezer zelfstandigheden. Vet. Dit wordt gevonden door het drooge meel met watervrijen aether te trekken , verdamping van het uittreksel en droogen van het overblijvende op een waterbad. Het bedraagt hoogstens 1,5 pCt.; inde zemelen tot 3,5 pCt. toe. Zemelmeel bedraagt ineen fijn meel hoogstens 1,5 pCt., en in het witste en beste meel ontbreekt het geheel en al. Hoe grover het meel is, des te grooter is de hoeveelheid zemelen daarin. De afzondering geschiedt gedeeltelijk door ziften van het gedroogde meel, waarbij de grootere zemeldeeltjes terug blijven. Voor eene quantitative bepaling dezer uitwendige bekleedselen wordt 100 gram meel met veel water vermengd en daarna door eene fijne haren zeef gecoleerd. Het overschot wordt weder met warm water overgoten, gedigereerd, gecoleerd enz., tot dat het afloopende water volkomen helder is. Het op het haren zeef terug blijvende wordt eindelijk verzameld en bij 100° C. gedroogd. Volgens Wet zei en Haas vertegenwoordigen 100 deelen der gedroogde tarwehulsels 200 deelen tarwezemelen en 100 deelen roggehulsels 269 deelen roggezemelen in luchtdroogen toestand. Daar het gehalte aan vet van het zemelgedeelte gewoonlijk Smaal zoo groot is als dat van het meelgedeelte, zoo kan dit verschil een punt van uitgang daarstellen ter bepaling van de zemeldeelen. Men trekt het meel gedurende 2 dagen met zuiveren aether en verdampt deze. Wat er meer dan

456