is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEEIGrTEN VAN DE

SBDBRIAISCHB MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARHACIE. September ISG2. Nieuwe Volgreeks. No. •& Volgens Art. 78 der Wet, ontvangen de Leden deze Berigten kosteloos, MKnGDEKLIIie VAN HET HOOFHBEgTVVR. Het Bestuur van het Departement Dokkum, niet in het verslag der laatst gehouden algemeene vergadering opgegeven, bestaat uit de HH. J. B. Wal ter, Voorzitter. H. van der Werff, Secretaris. Als nieuw Departement is Groningen, met 26 leden, met den aanvang van het nieuwe maatschappelijke jaar toegetreden. Het Departementale Bestuur bestaat uit de HH. P. H. Noordbeek v. Wermeskerken, le. Voorzitter. P. Rinsma, 2e. „ W. Hovens Gréve, Secretaris-Penningmeester. C. H. van Ankum, Secretaris van Correspondentie. J. Post, Bibliothecaris. Het door de Maatschappij aan de de 2e Kamer der Staten-Generaal ingezonden adres, aangaande de Wetsontwerpen der nieuwe geneeskundige staatsregeling, is van den volgenden inhoud: Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Pharmacie, gevestigd te Amsterdam, dat zij met belangstelling kennis genomen heeft van de wets-ontwerpen tot regeling van het geneeskundig staatstoezigt en meer bepaaldelijk van dat regelende de uitoefening der artsenijhereidkunst, aan Uwe Vergadering aangeboden bij Konink-

15