is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin eene eenmaal gebogene glazenbuis is ingestokeD-Daarna wordt I drachme goed afgedroogde phosphorus 00 in gedaan en men voegt, radat deze opgelost is, langzam00' hand eene once fijn gewreven iodium toe, welke onder geringo verwarming opgelost wordt.

Nadat nu de kurk met de buis is opgeplaatst en deZ® laatste met een afkoelingstoestel verbonden is, destille® men uiteen waterbad de zwavelkoolstof af. Inde buis bUp eene cinnaberroode kristallijne massa terug, namelijk iodph°s' pborus. Wanneer deze bijna bekoeld is, opent men de bu*9> schuift er eene kleine asbest-prop in, blaast met de spuit' flesch een weinig water er op, zet de kurk er op en laat d® glazenbuis ineen vat uitkomen, waarin 2 tot 3 oneen waf®1 vervat zijn, Zoodra het water met de iodphosphorus in aaü' raking komt, begint zijne ontleding in acidum phosphorosu® en acidum hydriodieum, dat gasvormig ontwikkeld en do®r het voorgelegJe water gemakkelijk geabsorbeerd wordt. genoegzame toevoeging van water is er slechts eene gering® verwarming in het waterbad noodig om al het uitte drijven. (Neues Jahrh. f. Pharm. Bd. XVII, S. 328.) Over de kleuring der hydrogenium-vlam dcK>r phosphorus en zijne verbindingen. Phosphorus-spectrum; door P. Christofle en F. Beils t ei n. De schrijvers hebben de onderzoekingen van Blondl®* (zie dit Tijdschrift 1862 p. 331) nader vervolgd en vooral spectrum van phosphorus bestudeerd. Zij namen een ballon van een’ inbond van omtrent 1 lif®r’ bevestigden daaraan eene glazenbuis waarvan het ken uiteinde met een platina-punt voorzien was. In d®zfJ ballon werd waterstofgas ontwikkeld, en nadat zij zich o'r®r tuigd hadden, dat deze vlam volstrekt geeue streep in d®°

190