is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder uitscheidend. Zij wordt bij 0° R. vast, maar eerst bij 25 tot 30° R. volkomen hard. Zij veroorzaakt op papier eene blijvende vetvlek. Met bijtende ammonia geschud vormt zij een liniment. Zij wordt met potaschloog zelfs hij verhitting gedurende acht dagen daarmede niet verzeept. Het grootste deel der olie dreef nog onveranderd boven op, de daarvan afgezonderde vloeistof werd door zuren slechts flaauw troebel gemaakt. De geringe hoeveelheid welke de potasch had opgenomen , was toe te schrijven aan eene tweede vette zelfstandigheid. In verdund zwavelzuur is de vette moederkoornolie onoplosbaar; sterk zwavelzuur maakt ze zwart, onder ontwikkeling van zwaveligzuur. In eene glazen buis verhit wederstaat zij lang de ontleding, bij koking ontwikkelen er, zonder dat er sterke kleuring ontstaat, zeer zure dampen , die eveneens rieken als die uit kokend vet en er blijft een weinig kool achter, welke inde open vlam gemakkelijk verbrandt.

Behalve deze vette olie trekt aether nog eene tweede vetsoort uit, welke in alcohol oplosbaar is. Wigge r s noemt ze eigendommelijk zeer week kristalliseerbaar vet-, het is dik vloeibaar, roodbruin, welke kleur noch door alcohol, noch door aether er aan kan ontnomen worden. Bij verdamping der aetherische oplossing zonderen er echter witte, weeke kristallen uit af, welke oplosbaar zijn in alcohol en zich met potasch kunnen verbinden. Uit eene alcalische oplossing wordtuhet vet weder door zuren afgezonderd. Het bedraagt slechts 1 pCt. van het moederkoorn. Eindelijk trekt aether uit het moederkoorn een waschachtig ligchaam, door Wiggers Cerin genoemd. Wordt het aetherische uittreksel verdampt, het terugblijvend vet met alcohol uitgekookt en het gefiltreerde alcoholische uittreksel bekoeld, zoo zondert zich dit cerin in glinsterende Meurlooze blaadjes uit. Zij bezitten waschreuk, smelten bij zachte warmte, worden bij verkoeling weder hard, zijn oplosbaar in alcohol, aether en terpentijnolie, moeijelijk oplosbaar in potaschloog, daaruit door zuren praecipiteerbaar; onoplosbaar in ammonia liquida. Het moederkoorn bevat slechts 0,76 pCt. cerin.

272