is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijders aan graveel, veroorzaakt door acidum uricum, en die vao tijd tot tijd door hevige nierkoliekpijnen gekweld waren, dat zij, na eenigen tijd santonin , door hem voorgesehrven gebruikt te hebben, werkelijk verligting van pijn door dit middel ondervonden.

Hij schreef aan deze zieken gedurende eene maand tweemaal per week eene dosis van 5 a 6 grein santonin voor, die hij des morgens nuchteren liet gebruiken, terwijl hij den anderen dag oleum ricini liet gebruiken. Op deze wijze kon dit geneesmiddel eenige maanden achter elkander door gebruikt worden, De schrijver getuigd dat de lijders welke door nierkoliek , veroorzaakt door conerementen van acidum uricum inde urienwegen, gekweld waren, van deze hevige pijnen, die vroeger hun leven in gevaar bragten, werden bevrijd. Zij verdroegen de physiologischc werking der santonin zonder eenig bezwaar, en verdient alzoo deze medicatie in ernstige overweging genomen te worden. De santonin werkt alzoo krachtig op het zenuw- en bjoedstelsel en moet daarom van grooten invloed zijn op de voedingswerking. Zoo als nu de strychnin de hoeveelheid acidum uricum inde urine van personen aan wie dit alcaloïd wordt toegediend vermeerdert, zoo kan in tegendeel de santonin de bovenmatige vorming van dit zuur voorkomen bij die personen, die eene bijzondere dispositie bezitten , om eene overvloedige hoeveelheid daarvan uitte scheiden , en welke preventive werking, naar alle waarschijnlijkheid zal moeten toegeschreven worden aan eene modificatie der zenuwen die op de voeding invloed uitoefenen. H Morgani en Journal de Pharmacie et de Chimie 1863 Aoüt p. 161.) Pyrophosphas ferrico-natricus; door A. Lehmann. Men bekomt een schoon wit, volkomen oplosbaar pyrophosphas ferrico-natricus, als men eeue nog heete oplossing

319