is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich dé vloeistof in zeer dunne Jagen, toet geringe toetreding der dampkringslucht bevindt. Ik zal door proeven bewijzen, dat de gisting en de rotting alsdan absoluut verhinderd kunnen worden en dat de organische stof alleen de verschijnselen der verbranding ondergaan kan.

Zulks zijnde verschijnselen der rotting die bij vrije toetreding der dampkringslucht ontstaan. Daarentegen blijven de splitsingprodukten van de rottende stof onveranderd, ais de rotting bij afsluiting der lucht plaats vindt. Het is dat wat ik straks uitdrukte, toen ik zeide, dat de rotting bij toetreding der lucht een verschijnsel is, dat zoo al niet altijd sneller, toch ten minste vollediger, meer ontledend op de organische stof werkt als de rotting bij afsluiting der lucht. Ik zal, ten einde beter verstaan te worden, eenige voorbeelden aanvoeren. Laten wij laetas calcicus bij afsluiting der lucht laten rotten (ik gebruik dit woord in dit geval opzettelijk als van gelijke beteekenis als gisten). De ferment-Vibronen zullen het Jactaat in verschillende produkten veranderen , onder welk geval zich steeds bntyras calcicus bevindt. Deze nieuwe verbinding, welke ontieedbaar is door de Yibrio-soort, welke hare vorming had teweeggebragt, zal voor altijd zonder eenige'verandering inde vloeistof blijven, Maar herhalen wijde proef bij toetreding der lucht. Inde massa, als de ferment-Vibrionen in het inwendige der vloeistof werken, verbrandt het vliesje aan de oppervlakte langzamerhand en volkomen de boterzure verbinding. Wanneer de gisting zeer levendig is, zoo houdt de verbranding aan de oppervlakte op , maar slechts, dewijl het ontwikkelende koolzuur de toetreding der dampkringslucht verhindert. Het verschijnsel begint weder, als de gisting geëindigd is of langzamer wordt. Juist even zoo belaadt zich, als men eene natuurlijke suikerhoudende zelfstandigheid bij afsluiting der lucht laat gisten, de vloeistof met alcohol, welke geheel en al onontleedbaar is , terwijl, als men bij toetreding der lucht werkt, deze na in azijnzuur veranderd te zijn, verbrandt en volkomen in water en koolzuur ver* andert; alsdan treden de Yibrionen te voorschijn , en iö

326