is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Edinburgh medical Journal (March 1863) en Medical Times and Gazette (Mai 1863) leverde later Er as er een arbeid, waaruit blijkt, dat het extract van de boon van Calabar de eigenschap bezit om de pupil sterk te contracteren. Deze Calabar Bean of Gods-oordeel-boon behoort tot de natuurlijke familie der Leguminosae , onder orde der P/ipüionaceae, tribus Phaseoleae. Dr. Balfour heeft, tengevolge van het eigenaardige kenmerk van de bloem, een bijzonder geslacht daarvan gemaakt, dat door hem Physodigma genoemd is, terwijl hij de enkele species die zij bevat venenosum genoemd heeft (van givadsiv opblazen en tricot.) Dit geslacht is door hem volgender wijze gedefinieerd.

Calyx campanulatus, apice quadrifidus, laciniis brevibus, laciaia suprema bifida. Corolla crescentiformis, papilionacea; vexillum recurvum, apice bilobatum, basi angustatum, margine utroque auriculatum , membrana inflexa auctum, medio longitudinaliter bicallosum ; alae obovato-oblongae, liberae , supra earinam conniventes, versus basia appendiculatae. Discus vaginifer. Ovarium stipitatum, 2—3 ovulatum. Stylus cum carina tortus, infra stigma subtus barbatus; stigma obtusum, cucullo cavo oblique tectum. Legumen dehiscens, oligospermum , elliptico-oblongum , subcompressum , extus rugosum, endocarpium intus tela laxa cellulari tectum, istmis cellulosis inter semina. Semina strophiolata, haemisphaerico-oblonga, hilo late sulcato semicincta. Herbae suffruticosae volubiles in Afrlcae occidentali tropicae crescentes, foliis pinnatim trifoliatis, stipellatis, floribus nodoso-racaemosis, purpereis. Het meest opmerkelijke kenmerk van het geslacht Physostigma is ontleend aan den stempel, die een eigenaardig, halfmondvormig, kapvormig aanhangsel bezit. Hierdoor en de lange navel van het zaad is do plant van het naverwante geslacht Phaseolus afgescheiden en van Mamma, met welker zaad zij groote overeenkomst bezit, door het kenmerk der bloem en peul; van Camvalia door hare tweebroederige meeldraden en andere kenmerken; en van Lablab door hare phaseolusachtige kiel (carina) en haren stamper.

349