is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de meest rationele bereidingswijze der superoxyden.

Prof. Boettger deelde onlangs in eene vergadering van het „physikaliscben Yereins” te Frankfort a/M zijne ervaringen mede omtrent de rationele bereidingswijze der superoxyden, vooral van de zoodanigen, die zich door hun in het oog loopende verhouding tot eene helder gefiltreerde oplossing van ehlorkalk onderscheiden. Hoe vele bereidingswijzen er ook mogen zijn, om deze hoogere (door Premj metaalzuren f genoemd) oxydatietrappen der metalen te bekomen, zoo bekomt men ze toch slechts dan j van steeds gelijkblijvende samenstelling , en daarom in volkomen zuiveren staat, wanneer men de versch geprecipiteerde metaaloxydhydraten met hypochloris natricus, waarin een overvloed van soda aanwezig is, gedurende eenigen tijd lang bij 100° C. laat trekken. Op deze wijze heeft hij in zeer korten tijd de hoogere oxydatietrappen van lood, bismuth, mangaan, kobalt, nikkel en vooral die van koper verkregen. De twee eersten verhielden zich tot eene gefiltreerde oplossing van ehlorkalk volkomen onverschillig, het mangaansuperoxyd vormde bij digereren met de genoemde oplossing prachtig roode hypermanganas calcicus, zonder dat daarbij zuurstof vrij werd, de superoxyden van kobalt en nikkel en vooral het kopersuperoxyd, bewerken daarentegen inde geringste hoeveelheid bij eene oplossing van ehlorkalk gevoegd (bij de gewone gemiddelde temperatuur langzaam) bij circa 60° C. eene snelle ontwikkeling van het zuiverste zuurstofgas. Ook het ijzeroxydhydraat en baryumsuperoxydhydraat vertoonen dezelfde verhouding tot eene oplossing van ehlorkalk. superoxyden van cobalt, nikkel en koper, alsmede het ijzeroxydhydraat blijven bij samenkomen met eene chlorkalkoplossing volkomen onontleed, en kunnen dien ten gevolge, tot een altijd durende ontwikkeling van het zuiverste zuurstofgas, uit van tijd tot tijd te vernieuwen chlorkalkoplossingen dienen. Het bary-

80