Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kindsbewegingen. Nog veel albumen inde urine. De huisarts neemt de verdere behandeling over. 1 Dec. Pat., die 16 Oct. a terme zou zijn, is nog niet bevallen. Zij heeft inde laatste acht dagen geen kindsbewegingen gevoeld. Uit de genitaliën wat vuilbruine afscheiding. Subjectief gevoelt zij zich best. De uterus reikt tot het midden tussehen navel en proc. xiphoideus. Yele striae, navel verstreken. Rechts in abdomine voelt men 7 • kleine deelen. Uitwendige genitalia als vaneen niet zwangere. Portio niet meer gezwollen, voelt als een normale portio aan, is niet vergroot, ligt iets naar rechts. Ostia gesloten. Schedel naar links van den bekkeuingang afgeweken. Per rectum voelt men duidelijk de naden. Bij bimanueel onderzoek lijkt het alsof de portio niet inden vruchtzak overgaat, doch zich naar rechts ineen klein peervormig tumortje laat vervolgen. Bij het daarop volgend onderzoek in narkose blijkt dit vermoeden juist te zijn. Rechts achter den vruchtzak ligt een uterus van ongeveer normale grootte. Lengte van het cavum uteri bij het sondeeren 9 c.M. Laparotomie. Een groengrijs gekleurde vruchtzak wordt na opening van het peritoneum zichtbaar. De uterus ligt naar rechts gedrongen. De vruchtzak is met het colon, de flexura sigmoïdea, het omenturn, den achterwand van het rechter lig. lat. en den processus vermiformis vergroeid. De losse adhaesies worden verscheurd, en de processus vermiformis wegens verschijnselen van chron. appendicitis geamoveerd. De vruchtzak wordt in haar geheel buiten de wond gebracht. Het blijkt de gedilateerde linker tuba te zijn. Het ovarium is aan deze zijde niet terug te vinden, blijkbaar is liet inden wand van den vruchtzak opgenomen. De uterus heeft den normalen vorm. Het lig. rotundum, flink ontwikkeld, ligt op de normale plaats. De steel van den vruchtzak wordt in drie gedeelten onderbonden. De rechter tuba is iets gezwollen, aan het abd. uiteinde gesloten. Een nieuw ostium wordt aangelegd. Het ovarium is normaal. Geen bloedverlies gedurende de operatie. Een klein oud bloedcoagulum wordt tussehen enkele netadhaesies gevonden. Sluiting in étages van de buikwond. Genezing ongestoord. De vruchtzak heeft een gladde oppervlakte en een ovoïden vorm. Links achter, waar de placenta gezeteld is, bombeert het oppervlak in geringe mate. Tegenover die plaats. promineert een circumscript gedeelte van den vruchtzak zeer sterk, de wand is daar enorm dun. Na opening van den zak blijkt in deze uitbochting de rechter

139

Sluiten