is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 42, 26-12-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V)ai aan 't Kudfast v<wca$ ping....

Bij Groninger huisindustrie

Als in de donkere dagen van de laatste weken in December het leest der naastenliefde nadert, gaan de gedachten at vooruit bij het maken van plannen, om de Heilige dagen te wijden. Anderen een plezier te doen sluit op stoffelijk gebied cadeautjes in... en deze spreken ook van een gèéstelijke toenadering van den een tot den ander, van meegevoel en hulp. Dit bedenkende,

zagen we met genoegen, hoeveel handen bezigheid hadden met het maken van de zinnebeeldige en andere voorwerpen, versieringen of lekkernijen, — hoeveel hoofden zich inspanden bij het ontwerpen "van nieuwe producten, de tijd inaanmerking nemende met de beperkte mogelijkheden. Maar onafhankelijk van deze laatste groeide de den weer op — de groote

Kerstkransen willen zich ook handhaven en dus spannen de banketbakkers zich in, om iets goeds te leveren.

Rechts: De laatste hand wordt gelegd aan een keurig mandje, waarvan de kleuren een artistiek geheel maken.

Bij de huisindustrie heerscht een gezellige drukte, als jong en oud de figuren en sierlijke mandjes helpt formeeren, die in de bloemenzaken lokken. Allen aan 't lijmen, timmeren, zagen, verven.'

foto', F 0 Utn

veiling te Paterswolde was er een bewijs voor. Moge heinde en verre in huiskamers en kerken het eeuwige groen glanzen tusschen de zilverdraden, kleurige lichtjes en verrassingen! Onze beide foto's hierbij laten respectievelijk een goede voorraad zien en tevens, hoe alles met zorg en liefde wordt ..opgemaakt" — een stilte, vrome vreugde, omdat het goed doen er de grondslag van isl

Het opschilderen der Kerstfiguren met gepaste kleuren,