is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1630: zij dreven toen sterk echtmijding, droegen haken (//Heftler") en lieten den baard staan, (//Bartier".) Hun naam //Obere" ontleenen zij waarschijnlijk aan het Oberland. Hunne mééste gemeenten liggen in den Elzas en in Franche- Cornté: te Mühlhausen, Mümpelgard met circa 400 leden; Belfort met 200 léden; St. Hippolyte, 200 leden-, Colmar, Altkircli enzv. De gemeente te Straatsburg is, zooals ik daar hoorde, in de laatste twintig jaren geheel vervloeid; daarentegen wonen meer westwaarts, in de Vogezen, in Lotharingen en Champagne, nog vele Doopsgezinden, die echter zeer verstrooid zijn. Zoo is er eene gemeente te Nancy en eene te Toul, waarvan de leden op uren afstands van deze steden zijn gevestigd. In het Bazelsche hebben de Amischen drie gemeenten, die te Bazel met 300 , te Eport met 100, en te Chaux d'Abel met 180 leden. Verband tusschen al deze gemeenten bestaat er eigenlijk alleen in zoover, dat, wanneer in eene daarvan een oudste moet gekozen worden, oudsten uit de buurt bijeeii komen om het verkiezingswerk te leiden. Waarin zich tegenwoordig nog de Amischen van de //Unteren" onderscheiden, wist Hich evenmin als anderen die ik sprak, mij te zeggen: heel groot zal dus het verschil wel niet wezen, zoo er al eenig bestaat. — De //Unteren" hebben kleine gemeenten in de kantons Bazel, Neufchatel en in 't noorden van Bern: Bazel, Kleinthal, Munsterberg, Jonneriberg, Court la Beinette, Chaux d'Abel, enzv. Tot hen behooren ook de Doopsgezinden in het Emmenthal, in 't noordoosten van kanton Bern, beroemd door zijne kaasmakerij.