is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet behalve op de aangehaalde wettelijke bepalingen, op art. 58 van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering;

Rechtdoende in hooger beroep:

Ontvangt het appel.

Handhaaft het door den raad van justitie te Makasser op 14 December 1892 tusschen partijen gewezen vonnis, waarvan appel, voor zoover daarbij het door appellante in eersten aanleg geheel subsidiair aangeboden bewijs door getuigen is gepasseerd.

Vernietigt dat vonnis voor het overige.

Verklaart eischer, thans geintimeerde, alsnog met zijne vordering niet ontvankelijk.

Veroordeelt hem in de kosten van het geding in beide instantiën.

VERZET

HOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLANDSOH INDIE.

Zitting van 14 December 1894.

Voorzitter: als voren.

Art. 232 Celebes Regl. (Staatsblad 1882 no. 22) en art . 83 B. Rv. — Termijn van verzet tegen

bij verstek gewezen vonnissen.

Volgen» art. 232 Celebes Reglement (Staatsblad 1882 no. 2ij luncto art. 83 van het Regl. op de Burg. Rechtsv. moet het ver*et tegen bij veretek gewezen vonnissen worden gedaan binnen dertig dagen na de beteekening van het vonnis, of van eenige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende tkte, aan den veroordeelde in persoon; of na het plegen door dezen van eenige daad, waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis °f de aangevangene tenuitvoeilegging hembekendis. Waar zovls l1t °usu de beteekening van een arrest van 9 Juni 1392 heeft