is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL I. Het Y-virus kan de volgende ziektebeelden veroorzaken: (TABLE I. The Y-virus may cause the following disease-symptoms):

A B C D E Mozaiek; meer of minder | Mozaïek; welvend blad; Mozaïek; welvend blad; Mozaïek; welvend blad; Weinig of geen mozaïek; welvend blad; geen j slechts weinig fijne nerf- fijne nerfnecrose; blad- veel nerfnecrose; vee! hevige donkere nerfnecrose. | necrose; gele tot bron- afval. oppervlakkige stengel- necrose; hevige stengel, , , „ ziare verkleurine van , • . a■ a necrose; veel bladafval, j necrose; bladafval. (mosaic; more or less bend.ng r'I"'' ui i . . (mosaic; bending down ot tip * down of tip and margin of blctuGl CU , weinig1 and margin of leaves; fine veinal (mosaic; bending down of tip (little or no mosaic; severe leaves; no necrosis), of g'eeil bladafval. necroses; leaf-drop streak), and margin of leaves; many j dark veinal nccroses ; severe I veinal necroses: many super- stem necroses; leaf-drop streak), (mosaic; bending down of tip ficial stem necroses; much leafand margin of leaves; only a drop streak). few fine veinal necroses ; yellowish to bronzy discoloration of lower leaves; little or no leaf-drop streak). , Arran Crest Alberta Albion Alpha Dunbar Yeonian Arran Victory Bintje Institut de Beauvais Bevelander Monocraat Eigenheimer Eersteling Magdeburger Blaue Boot A 648 Noordeling Epicure Furore British Queen Populair Fris Gruno Erdgold Julinier Triumf blava May Queen Friso Roode Star Goldwahrung Green Mountain Belle de Fontenay Industrie Bloemgraafje Insh Cobbler Gladblaadje Nmetyfold Thorbecke Paul Krijger Zeeuwsche Blauwe Preussen Sickingen Souvenir Up to Date

1078