is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 9, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOELINGMEEL EN DE RATIONEELE VOEDINGS-WIJZE.

Spoelingrneel dagelijks meer kunnen geven. Yoor mestvee, ook voor varkens en jongvee, is zonder twijfel het Spoelingmeel het best geschikt, maar ook voor melkvee zal het wel blijken een goed kracht voeder te zijn. Over het gebruik voor varkens ineen volgend Maandblad, v. P. DE NIEUWE DÜBBELWERKENDE PATENT-BOTERMACHINE MET INRICHTING TER REGELING DER TEMPERATUUR, YAN GüLDENSTEIN & o°. TB FRANKEERT a/MAIN. (1) Bij de juiste gevolgtrekking, dat de kwaliteit de prijs bepaalt want hoe beter de kwaliteit is, des te hooger prijs kan men maken

en des te zekerder is de afzet is het streven, vooral ook bij de zuivelbereiding, reeds lang met energie er op gericht, om de kwali(l) Ingezonden. (Buiten verantwoording'der Redactie.)

141