is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïich daartoe aanbieden gretig aangrijpt, die begrijpt dat studeren niet bestaat in college loopen, maar in werken, die daarom zooveel mogelijk voor zich zelven werkt en zich zelfstandig zoekt te vormen en te ontwikkelen, zonder zich daarom aan de leiding van goede en verstandige leermeesters te onttrekken’, die den juisten middelweg weet te vinden tusschen het ziellooze en doodende blokken en eene ligchaam en ziel verdervende ledigheid, tusschen het eentoonige kamerleven en het verwilderende kroegleven, die nu eens met het grootste genoegen in stilte een avond op zijne kamer zit te werken en zich geheel verdiept in zijne studiën, en dan weder volop geniet op een gloeijenden 101, uit volle borst mede een »Iö vivat aaaheft, en er dan slechts aan denkt dat er een tijd van komen, niet dat er een tijd van gaan is; die evenzeer een afkeer heeft van den dierlijken lust om zich moedwillig een stuk in te zetten, als van de angstvallige bezorgdheid die de druppels telt, uit vrees van maar een weinig de hoogte te zullen krijgen; die gaarne en van ganscher harte deel neemt aan al die schuldelooze grappen en zotte kluchten die zulk een vrolijken tint aan he studentenleven kunnen schenken, maar er nooit dwaaselijk ophef van.maakt; die niet werkt om door zijne examens te komen, maar om zich waarlijk te bekwamen to dien stand, dien hij zich in de maatschappij heeft uitgekozen; die zich regt vrolijk en ongedwongen beweegt in