is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONS- EN MAANSVERDUISTEEINGEN.

In het jaar 1859 zullen er 4 Zons- en 2 Maansverduisteringen plaats hebben, waarvan eehter geene enkele in Nederland zigtbaar zal zijn;

1, GedeeUelijke Zonsverduistering, 3 Fcbruarlj 1859.

Begin: ’s nachts te la 24m M. U. T.

Midden: „ n 1“ 42m „ „ „

Einde: u n 2“ Om „ « //

Deze verduistering zal slechts in een klein gedeelte der Zuidzee zigtbaar zijn.

11. Totale Maansverduistering, lï February 1859.

Begin: ’s morgens te 8a 2Qm M. U. T,

Midden: ,i n Ha 2m „ „ „

Einde: ’s middags « la 44m „ „ „

Deze verduistering zal zigtbaar zijn in de geheele Zuidzee, in Oost-Azië en in Amerika.