is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De medaille, een kunstwerk van den Hr. van dee Kellen , stelt aan de eene zijde voor de Utrechtsche stedemaagd, een borstbeeld van Minerva een krans van eiken en lauweren over het hoofd houdende, met het omschrift: QUIS SEPARABIT iAan de keerzijde leest men de woorden: Academiae. leajectinae XLV. Lustris. Peractis. Hdnc. Nummum, Civitas Trajec-TiNA Dicavit. MDCCCLXI. Wie onzer stelt niet op prijs dat teeken van belangstelling , door de stad aan de Cives Academici betoond. Neen, niets zal Stad en Academie scheiden, zoolang de Stad belang toont te stellen in het bezit harer Hoogeschool, en zij die bij voortduring van geschikte localiteiten zal blijven voorzien. Niets zal der Stad de liefde der academieburgers onttrekken, als de nachtwachts hen ook eens fatsoenlijk leeren bejegenen, en niet langer hun melodieus gezang voor nachtgerucht uitmaken 1

Niettegenstaande het muzijk. dat Zondag avond, 16 Junij op de Sociëteit gegeven werd. gingen de meesten onzer vroeg naar hunne legersteden om vóór de feesten nog eens den slaap te genieten, die in de feestweek tot de desiderata zou behooren, maar niet allen vonden hem, hetzij door de feestelijke stemming en de spanning, waarin zij zei ven verkeerden, of door het feestelijk getimmer, waarvan de huizen de slachtoffers waren

Maandag, 17 Junij brak aan. De vlag wapperde op den Domtoren, terwijl daarboven nog een reusachtige