is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drie uur later, ongeveer tegen half tien kwamen wij in Turijn aan, na een massa stations te zijn gepasseerd waarvan ik de namen maar verzwijgen zal, iets waarvoor ik hoop dat de lezer mij dankbaar zal zijn, en wierpen ons terstond in de omnibus van het „ Hotel de la Ville et Pension Suisse" waar men ons een ruime kamer wees, waar wij slechts even vertoefden, daar, hetgeen wij van Turijn gezien hadden, bij ons de begeerte had opgewekt om nog een kleine wandeling door de stad te maken.

Toen wij den volgenden morgen wakker werden namen wij onze kamer eens bedaard op; wij waren vorstelijk gelogeerd; het vertrek was bijzonder groot en zag met drie ramen, waarvan het middenste toegang gaf tot een groot balcon, op de onafzienbare Tia Bogino uit. Het ameublement was in overeenstemming met de kamer, comfortable en sierlijk.

Ik stond op, deed de ramen open, stootte de zonneblinden los en zag tot mijne groote vreugde , dat het heerlijk weer was.

waren nog bezig ons te kleeden, toen een valet de place van het hotel ons om onze passen kwam ' ragen, die door de politie moesten geviseerd worden, terwijl hij ons verder zijne diensten aanbood, om ons op onzen togt door de stad te vergezellen.

I>ij wisten echter zelf opperbest, wat er in Turijn