is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 118 —

aen denselven vergunt twee jaren vrydomb van militaire lasten.

Peter Kuhlers is den 24 novembris 1738 tot borger deser stadt aengenomen ende heeft de magistraet aen den selven om particuliere Redenen de borgerschappe vereert, mitsgevende twee Iedere eymers en heeft den eede daertoe staende in senatu vuytgesworen.

Jacobus Bontenakel en Joanna Pinnen Ehel syn den 16 Octobris 1739 tot borgeren deser stadt aengenoemen ende hebben den eedt daertoe staende in senatu vuytgesworen.

Mathys Bontamps en Jacoba Jenon Ehel syn den 6 meert 1742 tot borgeren deser stadt aengenomen mede derselve soone Hubert oudt 9 maenden en hebben den eedt daertoe staende in senatu vuytgesworen, aen de stadt daervoor betaelt vier pistolen.

Anthoin Theunissen en Helena Roosen eheluyden syn den 20 Xber 1742 aengenomen tot borgeren deser stadt ende hebben den Eedt daertoe staende in senatu uytgeswooren voor de Borgerschap gegeven 3 pistolen en aengenomen binnen een jaer borge te stellen voor de somme van 100 Ducatons.

Matthys Gysen en Mechtildis Cluckers Ehel syn den 18 Novembris 1749 tot borgeren aengenomen ende in senatu vereedt daervoor betaelt thien pattaeons sullende ter concurrentie van 100 ducatons borgestellen.

Joannes Henricus Lindemeijer en Maria Vissers ehel syn den 16 9ber 1753 tot borgeren deser stadt aengenoemen mede voor derselvers kinders ende in senatu vereedt aen de stadt betaelt vier pattcs sullende binnen V jaer borgstellen voor 100 pattaeons.

Godefridus Frencken en Anna Gerdruyt Politz syn den 29 9bris 1753 mit derselver dochter tot borgeren deser stadt aengenomen en in senatu vereedt, aen de stadt betaelt ses pistolen synde geerft.

Peter Skene ende Sara Landmeeter Ehel syn den 3 Xber 1753 tot borgeren deser stadt aengenoemen en in senatu vereedt aen de stadt betaelt 15 guld cleefs hebben eygen huys.