is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERZAME SPREUKEN. 14!

De ware deugd is zoo werkzaam als de ondeugd.

Eene trage en onwerkzame deugd is weinig van kwaaddoen onderfcheiden.

De goede naam is niet altijd de naam, die het meeste opzien baart.

GOD IS LIEFDE ; OF DE LOFZANG DER NATUUR.

l^een — de eerfte Seraf noemt geen' fterv'ling ooit vermetel.

Die — wen in 't biddend oog zijn Godd'lijke afkomst blinkt — Verrukt het loflied volgt, dat juichend, om den zetel

Van Hem, die is en was en eeuwig zijn zal, klinkt. Ginds, waar de Orion gloort, en hier, bij 't grafgefteente, Bij 't wordend zonneftel, bij 't molmende gebeente,

Dat onder zoden rust, of onder 't praalgewelf; — Alom doet heel natuur den hoogen lofzang hooren, Eens aan de gouden harp der vlekk'looze Eng'lenkoren

In 't fcheppingsuur ontftroomd: God is de liefde zelv'.

Ja — God is liefde! O! — toen, toen tijd en ruimte ontftonden,

Klonk dit gezang tct eer van 's Eeuw'gen vormingskracht, Die in 'c verleden — dat geen denkbeeld kan doorgronden —

Millioenen zonnen riep uit 's bajerts donk'ren nacht; Toen de eerst gefchap'ne, toen de heerlijkfte aller Eng'len, Genietings reinen krans door 't aanzijn voelde ftreng'len,

Daar hem het morgenrood van "s levensfeest omfcheen, En eeuw'ge jongheid in zijn vlammende oogen gloeide, O! -<- toen was de eerfte taal, die van zijn lippen vloeide:

God! gij zijt liefde l m liefde tntwerpt en vermt alleen.