is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der niceensche kerkvergadering. 4ij»

nf>pel, maar ook een anti • ariaam , om , hetgeen , athanasius hardnekkig geweigerd had, en ' dat Jjjws nog niet gedaan was, arius aldaar in de gemeen. S^P der kerke weder op te nemen. Doch ziet", daags 'por dat dit zou plaats hebben, kreeg arius hevige Pyn in het lijf, en bleef, A°. 336, tot vreugde, en wsfchien wel door een vergiftkunstje van zijne vijanQe", —■ ronduit gefproken, — op het kakhuis dood.

verzoek van ernst van oldenbarneveld.

ernst van oldenbarnevëld zagen wij in den brief van V lands Advokaat, als befchreven onder de Ridderfchap van de Vel uwe vermeld (in dit Maandwerk, N°. VI, Bladz. 282) en bij de Bijlagen van cosyn van oldenbarnevelt co« Syns Rekwest (N°. VII, Bladz. 320, - volgg.) tot die Ridderfchap geadmitteerd. Zijn verzoek van admisfie en daarbij overgelegde Attestatie was van dezen inhoud.

Den Edelen, Erentfesten, wijfen ende voirfichtigen. Die van die Ritterfchap ende gefanten der hoeft ende cleyne Steden van defen Velufchen Quartier.

yertoent dynfreiick Ernst van Oldenbarnevelt Dyckw grave van Erckemeden, hoe dat die van OldenbarQüelt. van aiden tyden herwerts op alle Lant vnd dyeartlerdagen verfchreven geweest, oeck enighe van £(j n hedyent idt Drostampt van Veluvven, defs v. Vuvr eilde Ibnder twyvel goede kennisfe dragen \fc ^yelcke Ham ende gedacht hy fuppliant recht vnd ^tie ndentlick Sefproiren is, vermogens een Attesonderteykent by wyllem bentinck, herman

^NG.iSio.No.Q. Dd VAM