is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SÓO GESCHENKEN AAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELD.

de wil d'felve verfeeckeren, dat lek altydts bereyt zal blyeuen om alle goede dyenft ende offity thoten voor. deel te doen. Hiermede

Edele, Erentfeste, Eerfame, Wyfe, voerfienige, difcrete heeren bidde Ic God alm: Heere uw E: in geluckfa-

ligfte Regeering te verlenen zyn

aprilis 1588 [Daar onder] uwe E: dienstwillighe teekend] Johan van Oldenbarneveld [Het opfchrift] Edele, Eerentfeste, Eerfame, Wyfe, voerfigtige, zeer discrete Heeren, myii Heeren die Burgermr. Schepenen ende Raet der ftadt Arnehem.

Dat de bovenflaande brief \ welke geheel van dt hand van 's Lands Advokaat is, door mij ter bovenga Sekrttarij van Arnhem is gevonden, testor

G. VAN HASSELT.

Extract uit het Raad Signaat def ftad Arnhem.

Den XXIX Augusti 1588.

Isf refolviert den Advocaat Öldenbafnevelt mit een filver gefchier fho verehren, vnd t felve irst daechs tho laeten maeken, ofre gemaeckt fynde tho kopen* vnd dat tot recompens van verfcheidene goede dienden* die fyn Lieden vur der ftadt gedaen hebben, vnd noch vorder doen moegen; Daer up men ierst die Gildemeefteren befcheiden, und oehre meynungh mit vrae* gen fal.

Op dit Extract flaat het volgende

Extract uit het Raad Signaat dei ftad Arnhem.

Den 3. Septembris 1588.

Isf den Rentmr. oick ahgefecht, dat myn heren tott der ftat best vur hebbens fyn einen filveren vergulden kop ahn einen goeden Heer tho verehren, den men durch den Burgermr: Brienen vnd Dansf fampt den Griffier tho Amfterdam ter fomme van vrobnvnt hondert gulden, off thien olf twelf gulden fal doen kopen» m'£