Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

**1VENSBER. V. D.FRANSCH. DICHTER J.A.ESMENARD. 55|

SS*

LfiVENSBERIGTEN VAN DEN FRANSCHEN DICHTER JOSEPH ALPHONSE ESMENAKD.

(Uit de Biographie Univerfellc, ancienne et moderne , overgenomen.)

Joseph alphonse bsmenard werd te Pélisfane, In Provence, in het jaar 1770 geboren. Na zich zeer Üoed op de wetenfchappen bevlijtigd te hebben bij de Aderen van het Oratorie te Marfeille, vertrok hij naar Domingo, en deed twee reizen naar Amerika. Weergekeerd in zijn vaderland, werd hij aanftonds wegge'£ept door zijnen ünaak voer de fchoone wetenfchap*J*-h» en koos in den ftaatkundigen roman de Incas het °nderwerp tot eene Opera, die nimmer gedrukt werd, ^ar die hem echter de aanmoedigingen van marmon■^l waardig maakte. De ftaatsomwenteling was naauNlijks doorgebroken, of zij deed esmenard zijne vorige ^zigbeden ftaken. Naar Parijs, in 1790, afgevaardigd, pstigde hij in die ftad zijn verblijf, en hield zich onet% met de zorg over verfcheidene ftaatkundige Joureen, die aan de verdediging van den koning, en het£een- wat toen nog van het koningfchap overgefchoten

I' toegewijd waren. ü.0p den dag van den 10 Augustus 1792 werd hij, 'c hoofde van zijne gevoelens, vogelvrij verklaard, en j eek naar Engeland, Na een verblijf van eenige maanj611 te Londen, fcheepte hij zich .naar Holland in, v°°rkruiste Duitschland, een gedeelte van Italië, en eertrok naar Konjlantinopel, alwaar zijne kundigheden b11 zijn geest hem een gunftig .onthaal bezorgden bij den ^sfifchen afgezant kotschubey en bij den graaf de «oiSEUL.GOÜFFIËRi jjij verijet welhaast de oevers *n den Bosphorus, om zich naar Venetië te begeven, *ar hij zijne dienften aan Monfieur, broeder van loewijk xvi, tegenwoordig lodewijk den welbemin11» aanbood. Gedurende zijn verblijf in dat gemeeneNn 2 best

Sluiten