Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

4

Wat de Buitenlanders op Sport-gebied in 1927 presteerden!

— <a#=e>

Lezer, hier de uitheemsche matadoren, die in 1927 excelleerden! Vergelijkt de cijfertjes bij de portretten met dezen tekst, en dan zal het u duidelijk worden, wie al deze kopstukken op sportgebied zijn, en wat zij zoo al bereikten !

1. Wambst, de Fransche wielrenner, dien wij in één adem noemen met No. 2, n.1. Lacquehaye, eveneens een Fransch heros van het stalen ros. Beiden vormden al menigmaal een koppel bij zesdaagsche wielerwedstrijden, en zij triumfeerden eveneens menigmaal. In 1927 snoepten zij de zege weg bij de sixdays te Brëslau. Nos. 4 en 5 worden tevens tegelijk vermeld. No. 4 is de Duitscher Willy Lorenz. No. 5 is Tonani, de Italiaansche wielrenner. Zij beiden triumfeerden bij den zesdaagschen wielerwedstrijd te Berlijn. Nog een koppel, nl. Nos. 5 en 6! No. 5 is Vermandel. No. 6 geeft Rielens weer. Wat dit duo deed? Het won de sixdays te Brussel. Nos. 7 en 8 brengen ons MacNamara (links), de geduchte Amerikaansche zesdagen-renner, en den kleinen Italiaan Giorgetti. Beiden zegevierden bij een der zesdaagsche te New-York. Vervolgens Nos. 9 en 10. No. 9 is Sellier, de Fransche routier. No. 10 is Duray, Sellier's compatriot. Zij startten in de zesdaagsche wielerrace te Brussel, en droegen de zege weg. No. 11 is Dewolf, de Belgische renner, die met onzen Piet van Kempen de sixdays te Berlijn reed, en daar won. 12. De Belg Linart, die in 1927 wederom het wereldkampioenschap demi-fond won. 13. De Belg Mieleke Aerts, die tijdens de zesdagen-race te Parijs uitmuntte, waar hij een koppel vormde met MacNamara. 14. Ronsse, een jonge kracht op wiele: -gebied, die den wegwedstrijd Bordeaux-Parijs, een klassieke, wist te winnen. 15. Ernst Kaufmann, de Zwitsersche matador op het stalen ros, degene, die in 1927 den Grand Prix de

N. V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED. KIMMAN & Co.

ZIJLWEG 101a HAARLEM Telefoon 11906

Zeer uitgebreide Garage

Hudson — Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

Paris verwierf. 16. Michard, de jonge Franschman, welke het wereldkampioenschap Wielrennen op sprint-gebied won. 17. Ook liet men een wereldkampioenschap op den weg verrijden, en zulks op een zeer zwaar parcours in Duitschland, waarbij de Italiaan Binda zegevierde. 18. De Tour de France! De geweldige strijd op de Fransche wegen! In 1927 zegevierde Frantz. 19. Wie wereldkampioen der amateurs werd ? De Duitsche wielrenner Engel! 20. George Young, die den Zwem-wedstrijd door het Catalina-kanaal won, en zoodoende een enorme beurs, door den kauwgommagnaat Wrigley uitgeloofd. 21. Vierkotter, een der beste zwemmers in 1927, een Duitsch athleet, die o.m. in een record-tijd het Kanaal over-ploeterde. 22. En het was weer als gewoonlijk. . . . Arne Borg, die ook in 1927 ons land bezocht, verbeterde weer tal van wereldrecords. 23. Wie zegevierde bij de groote

|iiiiiiiiiiiiiii::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui!iiiiiuiiii!ï

I POLYGOON I

§ NEDERLANDSCH FOTO-BUREAU |

= FILMFABRIEK HAARLEM KOUDEHORN 8 5

SPORT ™™'f

=r Uitgebreid archief van : =

= Portretten van bekende Sportsmen 5 = Foto 's van alle belangrijke sportgebeurtenissen =f

iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

motor-race in Drente ? De vermaarde Britsche tuftuffer Stanley Woods! 24. De Engelsche jockey Elliot, die in 1927 de beroemde Derbyrace won. 25. Tunney was wereldkampioen Boksen zwaar-gewicht, Tunney blééf wereldkampioen Boksen zwaar-gewicht, want hij klopte Dempsey, die hem den titel wilde afhandig maken. 26. De geweldige Belgische biljarter Van Belle, die — wij noemen slechts één van zijn prestaties — het Europeesch kampioenschap in de wachts leepte. 27. En zijn, al even geduchte, compatriot Moons, wereldrecord-breker op Biljart-gebied, en winnaar van het z.g. wereldkampioenschap! 28. De Duitscher Koblo won den Holland-bekerwedstrijd op onzen Amstel. 29. Segrave, de snelste man ter wereld in 1927 in z'n monsterachtigen automobiel. 30. De Italiaansche coureur won den Grooten Prijs van Milaan. 31. Bordino Brugnon, een der Fransche Tennisspelers, die den Davis-Cup hielp veroveren. 32. Patterson zegevierde in het Tennis-kampioenschap van Australië. 33. Lacoste, gewis de sterkste racket-voerder van 1927, won o.m. het Engelsch kampioenschap harde banen, en muntte ook in Yankeeland ten zeerste uit. 34. De Engelsche vlieger Webster, die in 1927 de belangrijkste race voor watervliegmachines, nl. die om den Schneider-Cup, won. 35. Divo, de vermaarde coureur, legde beslag op den Grand Prix de 1'A.C.F. 36. Chamberlin, de man, die na Lindbergh den Atlantischen Oceaan overvloog. 37. Luckey Lindbergh, welke kranige Yank in 1927 heel de wereld versteld deed staan door zijn schitterenden

raid over de onstuimige golven van den Atlantischen Oceaan. 38. Twee Hollandsche vliegers van waarde, nl. Scholte (links) en Geyssendorffer, die met den Amerikaan Van Lear Black de eerste passagiersreis van Nederland naar Indië en terug volbrachten. 39. Ponsford, de Australische cricketter, welke sportsman met een score van 437 runs het wereldrecord op zijn naam bracht. 40. H.M. de Tennisprinses, nl. Helen Wills, die weer de sterkste op Tennis-gebied bleek te zijn, nu Lenglen is afgedwaald naar de regionen van de professionals, en o.m. te Wimbledon zegevierde.

41. Hunter, de reisgenoot van Tilden, die met hem te Wimbledon het dubbel-nummer won.

42. Miss Ryan, die de zege der Yankees vervolmaakte, door te Wimbledon met Wills te triumfeeren. 43. Cochet, de captain van het Fransche Tennis-team, dat naar Amerika trok, en daar den Davis-Cup veroverde. 44. William Tilden, die een tournée door Europa in 1927 maakte, nog steeds een buitengewoon talent in zijn sport bleek te zijn, en ook te Wimbledon een grooten indruk maakte. 45. Borotra, de elegante Franschman, die eveneens tot het Tennis-ploegje der Franschen behoorde, dat in Yankeeland zulke grootsche dingen tot stand bracht. 46. Rigoulot, de Fransche Hercules, deed weer, wat hij gewoonhjk, zoo om de paar weken, doet, nl. hij verbeterde voor de zooveelste maal eenige wereldrecords op het gebied van Gewichtheffen.

Ziet hier, lezer, de serie der uitverkoornen! Er ontbreken er enkelen. Gewis! Wat is inmiddels volmaakt op deze wereld? Laten wij maar, als de rekenmeesters onder hun balansen, onder ons balansje de letters s. e et o. zetten!

Wie zullen in 1928, het groote Olympische jaar, de opvolgers van deze zoo tallooze sport-koningen en sport-vorstinnen zijn ?

Sluiten