is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Dit neemt niet weg, dat de andere systemen zich ook zeer wel voor toepassing leenen.

Ik wil daarom de tweede groep, het verticaal staande systeem, behandelen.

Hiertoe rekene men voornamelijk de bekende Leitz brief ordners en de klembanden.

De klembanden wil ik feitelijk als volkomen ondoelmatig, zélfs ondoelmatig mijns inziens voor de detailadministratie, verwerpen.

De klembanden zijn slechts van nut voor een verslag, een dictaat, een handleiding, welke niet steeds verwisseld behoeft te worden.

Het bollen der middenbladen is hinderlijk zoowel voor het beschrijven als bij het lezen. Gelukkig worden klembanden in het archiefwezen weinig of niet toegepast.

De Leitz briefordners zijn in hun soort heel wat bruikbaarder en dan ook veelvuldig in gebruik.

Voor een voortdurend in gebruik zijnd archief, waarbij men er niet mee kan volstaan het stuk in de ordner zelve na te slaan, doch waartoe het gelicht moet worden, is dit systeem van opbergen echter niet aanbevelenswaard.

Bovendien brengt de ongelijke grootte van verschillende brieven een veel tijd vergende zorg mede om deze op gelijke hoogte in de ordners te bergen.

Het is mij bekend, dat bij enkele groote inrichtingen het briefordneropbergsysteem voldoet, maar dan vergelijkt men het met een ander bij de marine gebruikelijk systeem, de portefeuilles; en daarvan winnen de ordners het zeer zeker.

Een laatste, niet immer optredend euvel is het roesten van de beugels.

Het verticaal-hangende opbergsysteem van de laatste jaren, is modern, practisch, vernuftig en vooral overzichtelijk. Het is betrekkelijk kostbaar en kan door de ruimte, welke het inneemt, voor de scheepsarchieven een bezwaar vormen.

De beste uitvoering van dit systeem, mij bekend, is de Duitsche. Het zijn de Hange-Dehntasche, welke ik bedoel. Deze Hange-Dehntasche zijn het best te vergelijken met een brievenmap gesteld in verticalen stand en aan de beide zijkanten gesloten met een strook papier, welke door „harmonicavouwing" rekbaar is; de map hangt en is verschuifbaar over twee horizontaal aangebrachte rails.

De verschuiving is mogelijk, doordat de bovenzijde van de map aan beide kanten in horizontale richting versterkt is met twee aluminium banden, die aan weerszijden in haakvorm uitsteken en dan ook op de rails gehaakt worden.

1132