is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 15, 10-04-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M is.

174

zoodat een weg — (lengte der helling) — s moet worden doorloopen met snelheid wat een tijd vereischt:

De rijtijd 1, verminderd met <4 + Z5 + h, wordt m dit geval:

26. Wanneer deze formule is opgesteld, kan men ze gebruiken om:

1°. den rijtijd te berekenen, wanneer gegeven is de maximum toe te laten snelheid, of de zwaarte van den trein, (waarvan de grootste snelheid afhangt), of wel om :

2e. de grootste snelheid en daaruit de zwaarte van den trein te berekenen, als de rijtijd gegeven is.

De berekening voor een bepaald baanvak volgt hier voor. le. trein 26 van de M. t. E. v. S. S. Arnhem-Zeist-Driebergen: 2e. „ 26 „ „ „ „ Arnhem-Utrecht.

3e. „ 25 „ „ „ „ Utrecht—Arnhem.

Het lengte-projectiel van de lijn Arnhem—Utrecht, is op plaat II voorgesteld.

De bovenste lijn geeft de rechte gedeelten en de hellingen, de onderste lijn de bochten. Bij elke bocht is de helling a geschreven, die denzelfden weerstand geeft (zie n°. 15).

Tusschen Zeist-Driebergen en Utrecht liggen drie korte bochten met kleinen straal dicht bij elkander, welke men als volgt herleiden kan tot ééne enkele helling.

De bochten:

rj =1200,?! = 575M.,r2 = 1000, l2 =276 M.,r3=1000,Z3= 160 M. komen overeen met hellingen:

a, = 0.000866, «2 = 0.001047, «3 = 0.001047, die eene stijghoogte geven:

^ = «,X^i= 0.5M.,Z2 = a2X^ = 0.29M., h3 = «3Xk =0.17M., dus eene totale stijging:

H = h,+h2 + h3 = 0.96 M., voor eene lengte:

L = i\ + l2 + ls = 1011 M. Bijgevolg kan men de drie bochten vervangen door eene helling « = "■=- = ongeveer 0.001, ter lengte L M. Gemakkelijker is het echter te nemen:

« = 7s («i + «2 + «s) = f/3 X 0.002960

27. le. Trein 26 Arnhem—Zeist—Driebergen. Afstand 45.4 KM. Rijtijd 42 min. Gemiddelde snelheid 65 KM.

Voor elk gedeelte van de lijn is de rijtijd berekend: uitrijden van station Arnhem 60 seconden,

tot voet helling

v

v — Vv2 — 2ffXH op helling Oosterbeek l ,

300 9

740

recht gedeelte —t^t c

6 1/ v2 -20X11

helling af l/^g^E^,^ 155

is nl. aan den voet V »2 — 2g X 5.5 geworden),

recht gedeelte (Wolfhezen) 1000 ,

'V v2 - 2g X 5.5'

recht gedeelte (kleine helling 450 X -4— verwaarloosd)

600

1280 + 450 + 1380 v '

waarbij een toeslag van 10 sec. kan gevoegd worden voor aangroeiing van Vv2 — 2g X 1.1 tot v,

helling af (Ede) ^

rechte gedeelten + : ,

helling 1500 X 5öö~af + 7100 + 1500 + 3700 + 1000 + 2250

1 v '

id. IOOOX5ÖÖOP )

uit " at t>-VV —2oX5.5 helling voor Maarn j —-— 1

"500 9

recht gedeelte Maarn , , „ ^ x , , 4900

helling tot Zeist-Driebergen — (de snelheid = v genomen,

daar deze op de helling spoedig verkregen wordt), stoppen te Zeist—Driebergen 40 sec. De totale rijtijd is dus:

3ÖÖ* +^2-2,Xll +

Vv2 — 2g XT5 — T/V — 2g X 11 1000

J_ ~ + 1/^-2^X6.5 +

455 9

Vv2 — 2g X 1.2 — Vv2 — 2g \ 5.5 1280 + 450 + 1380

1 + v +

600 9

6000 + 7100 + 1500 + 3700 + 1000 + 2250 v

v - Vv2 — 2gX5.5 2100 4900

+ 1 + VV- 20X5-5 + " + '

500 9

of

m „n 30680 740 y

T =110 + — +80 - + Vw^Wo ~64'5 Vv* ~110

— 75.5 Vv2 — 220 + 2100 ^ + 60 Vv2 — 24. 1/ v2 — 110

Wordt nu aan v eene bepaalde waarde toegekend dan is T te berekenen.

Voor eene snelheid V = 75 KM. per uur, is v = 20.8 M. per seconde,

«2 = 432.64, Vv2 — 220 = 14.6, l/t>2 —110 = 17.9 l/«2 — 24 = 20.2 en dus

T = 110 + 1475 + 1664 + 50.7 - 1157.8 — 1102.3 + 117 + 1212 = 4588.7 — 2260.1 = 2368.6 d. i. ongeveer 2370 sec. Voor eene snelheid F =70 KM. per uur is « = 19.44 Mper sec.

v2 = 380, T/t^rZT22Ö = 12.65, Vv^UÖ = 16.43, l/«2 _24 = 18.87 en

T = 110 + 1578.2 + 1555.2 + 56.9 - 1059.7 — 955 + 127.8 + 1132.2 = 4560.3 — 2014.7 = 2545.6 sec. d. i. ongeveer 2550. Nu was een rijtijd van 42 min. of 2520 sec. toegestaan; eene snelheid van 75 KM. is dus te groot, terwijl V = 70 KM. zeer goede uitkomst geeft.

Wordt dus die snelheid voor de vlakke rechte baan genomen dan is zij:

id. IOOOX500-OP V -

helling vóór Maarn -—