is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 15, 10-04-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

175

M 15.

M. per sec. KM. per uur

aan den top der helling bij Oosterbeek 12.65 of 35.1 „ voet „ „ vóór Wolfhezen 16.43 „ 45.6 „ „ „ vi na „ 18.87 „ 52.6

;) top „ „ vóór Maarn 16.43 „ 45.6 De vijf bochten zijn niet in rekening gebracht, daar zij slechts eene uiterst kleine vermindering van snelheid veroorzaken.

De le bocht komt overeen met eene helling: en geeft eene snelheidsvermindering:

v —V v2 — 2gX 1280 X 0.00027 = 20.8 -i/ 432.64 - 6.7Ï2 =

20.8 - 20.63 = 0.17 M.

De 2e bocht geeft eene vermindering:

v — i/ 1,2 _ 2g X H35 X 0.00016 = 20.8 — 20.7 = 0.1 M.; enz.

Zij zijn dus zonder bezwaar te verwaarloozen.

28. 2e Trein 26 Arnhem—Utrecht.

Afstand 57 KM., Rijtijd 53 min. Gemiddelde snelheid 64.5 KM.

Bij de vorige opgave moet gevoegd worden de berekening voor het baanvak Zeist-Driebergen —Utrecht, terwijl het stoppen (40 sec.) te Zeist-Driebergen vervalt.

4900

Na de helling tot Zeist-Driebergen heeft men dus:

v

recht gedeelte\ Z-Db.+helling

ÖOOX^ + recht ged. +

helling 700 xl400 + 500 + 1170 + 700 + 700 + 3080 + 1370

ïooo + ld +

recht ged + helling 1370 X 1

2740 /

3 bochten te zamen = j v — V v2 — 2g X 1 helling 1011X 1 1

1000 \ iööö 9

recht gedeelte 2535 — de \ 1121 bochten (1011 + 403) j „ '

bocht = helling 403 X Jqqq _ J >

ÏÖÖÖ 9

1 , x ■. L 300 + 1094 helling 300 X + recht gedeelte ,

stoppen te Utrecht 40 sec.

De totale rijtijd is dus:

7920 , 1121

T' = T — 40 + + 100 v — 100 V v2 — 20 + —^— + 100 v

1394

—100 V v2 — 8.06 + — + 40,

of T' = T + + 200 v - 100 V v2—2Ö-

v

100 V v2 — 8.06. Voor V = 75 KM. of v = 20.8 M. is v2 = 432.64, 1/ V2 _ 20 = 20.31, 1/«,2-8.06 = 20.6,

en

T' = 2370 + 501.7 + 4160 - 2011 — 2060 = 7031.7 — 4071 = 2960.7.

Voor V = 70 KM. af v .*= 19.44 is v2 = 380, VV — 20 = 19, X t>2 - 8.06 = 19.3,

en

T' = 2550 + 536.6 + 3888 — 1900 —1930 = 6974.6 — 3830 = 3144.6 d. i. ongeveer 3150.

Toegestaan was 53 min. of 3180 sec, zoodat ook voor dezen trein de maximum snelheid 70 KM. per uur is.

29. 3e Trein 25 Utrecht—Arnhem.

Afstand 57 KM. Rijtijd 57 min. Gemiddelde snelheid 60 KM.

De berekening voor het baanvak Utrecht—Arnhem geeft geheel andere termen dan die voor Arnhem—Utrecht: uitrijden van station Utrecht 60 seconden.

recht gedeelte + helling af j 1094 + 300 + (2535 —1011) + recht gedeelte (min 1011 M.) i v

v _ VV2 _ 2g X 1

3 bochten = helling 1011 X J^jy jTJjTj 9

helling 1370 X + recht

ged. + helling 700 X ^ 1370+3080+700+700+500+400^ + id. + recht ged. + helling l 500X^ö +recht ged.

v - Vv2 —2gX 9.8 helling bij Zeist-Driebergen j ■ ,

500 ^ 2100

recht gedeelte bij Maarn -7--

Kr — ^ ff y\ y-o

helling na Maarn + recht ged. +1 2750 + 2250 + 1000 -j- 3700

helling 1000 X + recht ged. \ v

(ondersteld dat op het rechte gedeelte bij Maarn de snelheid weer tot v is geklommen),

helling voor Veenendaal -j >

50Ó9, 7100

recht gedeelte „ 'yv% — 2g X^

v-Vv^2gX20 helling Ede —j >

300 9

(ondersteld dat aan den voet de snelheid weer v is geworden),

recht gedeelte+helling 450 X-g^ó + J 1380 + 450 + 1280

recht ged. )

„_vv— 2#X4-3 helling vóór Wolfhezen j ,

600 P

1000

recht gedeelte T/^^z^27X4^,

V V2 _ 2^x 43 - K^^Xgg helling na Wolfhezen J

455 ^ 740

recht gedeelte ^T^^H'

3300 + 820

helling af + recht gedeelte >

(ondersteld dat de snelheid v weer spoedig bereikt is), stoppen 40 seconden.

In dit geval moet bijzonder gelet worden op de helling bij Ede.

Is aan den voet daa™mj== 19.44 (V = 70 KM) dan wordt V v^^2g X 20~ = l^M^ïÖO" negatief, d. w. z. de stijghoogte van den trein is kleiner dan de hoogte van de helling.

Er moet dus meer trekkracht aangewend worden, en men kan (zie N°. 25) onderstellen, dat geen kleinere snelheid dan bijv. V = 30 KM. of 8.4 M. per sec. wordt toegelaten.