is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

BÜËkBËÖÖRÖËELlNGËNi

Holkema (Van) & Warendorf. — C. Joh. Kievit, De club op

reis. 393.

, Fulco de mListrcel. 2e druk. 656.

. — W. G. van nouhuys, Uren met schrijvers. 319.

, — Johan Nordling, Vera, Vertaald d. Ph. Wijsman. 319.

. — Mevr. B. E. v. Osselen-Van Delden, Levend speelgoed.

-Een grappige droom. 656.

. . — F. J. Quanjer, Antjes vlijt-prijs. 534.

. — Kjazmar Reitz, De dochter van den handsopper. 319,

393. 534- . .

. — Jean Réville, Het vrijzinnig protestantisme, zijn ontstaan, wezen en roeping. Vertaald d. L. de Jager Meezenbroek 534.

. . _ Peter Rosegger, Het eeuwige licht. 2e druk. 5^4.

. ■ , Het gif der beschaving. 319.

. — Rudoi.ph Stratz, De eeuwige burcht. 657.

. . — mark ïwain, Lotgevallen van Tom Sawyer. 6e dr. 657.

. — Vademecum, practische 10 ets bibliotheek, onder redactie

van J. A. H. Jockin. 319.

. . — ernst von Wolzogen, Mayr de hardhandige. 319.

Hollandia-Drukkerij. — H. van Cappelle, De binnenlanden van het district Nickerie. 393, 534, 657.

. — M. Escher, Een kleine wonderwereld. Natuur en kunst

in onze woning. 393.

. — G. J. Grashuis, Geloof en wetenschap in de Nederlandsche staatkunde. Twee levensbeelden. 319, 534, 657.

. , Protestantsche bladen. 319.

. — Licht op het pad. 319.

max O'Rell, Dora Grantham. Vrouw en artiste. 393,

534, 657.

319. 657

— Hare koninklijke hoogheid de Vrouw.

— Ed. Strauss, Vriend Stein. 657.

. — Waartoe reorganisatie van hooger-, middelbaar- en lager

onderwijs door G. V. S. 657.

. — VlClOR Hugo vVickström, Een moderne historie. 319.

Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij. — Melt

j. Brink, Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands.

319» 534, 657-

■ . — N. J. hofmeyr, Lichtstralen. Getuigenissen der Schrift

aangaande den H. Geest. 319, 393. . , Wekstemmen. 657.

. — Andrew Murray, De sleutel van het vraagstuk der

zending. 319.

Honig (H.). — Analecta. Nederlandsch leesboek. 319.

. — j. Blicher Clausen, Het verloren tooverland. 319,

393, 534-

. — Hall Caine, De eeuwige stad. 319, 534.

. — A. Fogazzaro, Tweestrijd. N. h. italiaansch bew. d.

e. j. T. 534.

. — Maxim Gorki, Thomas Gordeieff. 319.

. — Geard Hissingh, Het zieltje. 657.

. — Ludwich Jacobowsky, Werther, de jood. Roman uit

h. duitsch d. C. Versfelt-Fles. 319.

— . — M. W. Maclaine Pont, Een Alkmaarsche burgemeestersdochter. 657.

Pekka Malm, In tijden van gisting. Vertaald uit h.

zweedsch d. mevr. Logeman-Van der Willigen. 657.

_ . — Ingeborg Maria Sick, Loutering. 657.

hucht (J. P. van der). — Ph. Hulst, Vademecum op de ongevallenwet. 319.

Huffel (A. J. van). — W. H. weeda,Joseph Butler ds zedekundige

beschouwd en gewaardeerd. 319. Hummelen (G. F.) — H. Scholten en H. Dijkstra, Eenvoudige

bewerking van het kort begrip der christelijke religie. 656.

Humanitas (Drukkerij). — Dijkshoorn, 1'Ami Fritz. 319.

■ . , Cours pratique de langue francaise al'usage

des écoles primaires. 393, 534.

I.

Idema (K. H.). — J. Hendriksz, Vraagboek voor ouders en voogden bij de keuze van een betrekking voor hun kinderen. 393, 534.

. — E. Molt, De kluizenaar in het woud van Glenchon. 657.

—— • , Dieryc, de schrijnwerker. 319, 393, 534.

. , Geschiedkundige verhalen. 319.

Ipenbuur & Van Seldam. — F. Caballero, De Alvareda's. 319.

Jager (A. de). — De Gemeentegids 534.

Jansen (A.). — N. J. Vlaming, Over hst onweer en nog iets. 657. Juten (Gebr.). — W, J. F. Juten, Het groothertogelijk huis Mecklenburg. 319..

K.

Kamp — Fruin, Rutgers, Brugman & Swaving, archivarissen,

Handboek der Nederl. palaeographie. 319, 393.

. — Groningsche volksalmanak voor 1903. 319.

• — s- K- Ypey, Handleiding voor leden van gezondheids-

commissien. 319.

Kampen (P. N. van & Zoon). - p. j. Andriessen, Een engelsche jongen op een hollandsche school. 4e druk. 657.

• — Henri Borel, De leugen der eer. 393, 534, 6k7.

■ ■ . ■— , Leliane. 319.

• , Vlindertje. 319.

• — Jna Boudier-Bakker, Het beloofde land. 657.

• ~ V A' 1,UIS' Oudt-Hollandsche menschen. 303, 534, 6:7

• - anna van Gogh-Kaulbach, Mammon. 319, 534

. — — , irageiie. 319. "

• — J; N- VAN Hall, Dichters van dezen tijd. 657.

• ~ G. F. Haspels, Vreugden van Holland. 310, 393

. —•, Zee en heide. 319, 393.

. , De zoekers. 319.

. . Verzen. «4. 6:7

■ • — Hélène Lapidoth-Swarth, Gedichten.

-, uctoDer-ioover. 657.

3r9'

534-

—. — Th. van Merwede, Reinier. 657. —. — Fenna de Meyier, Schijn. 319.' —. — Anna de Savornin-Lohman, Gelukswegen. 319, 393,

—. , Na het ontwaken. 11 n

. , Over boeken en schrijvers. 393 534

• — Augusta de Wit, De godin die wacht. 534, 657.

. , Orpheus in de dessa. 657.

Kapteyn (J. M. N.). — Joseph Bédier, i)e roman van Tristan en Isolde. 319, 534.

• — Adolf Harnack, Het wezen des christendoms. 534.

. — eduard C Houbolt, Hans Nanning. Een historisch

verhaal uit den 80-jarigen oorlog. 319.

. — Hovingh en Ingenhoes, Leciures I. 319.

Kemink & Zoon. — Nicolaas Beets, Leerredenen. 319, 400.

. — D. Boonstra, Ter opheldering. 534.

. — G. J. A. Jonker, Kommentaar op den brief aan de

Romeinen van F. Godet. 319. • — Opmerker, Een ernstig woord tot het Nederlandsche

volk. 319.

. — J. Schouten, Het heilige land. 319.

——• — G. A. Smith, De histoiische aardrijkskunde van het

Heilige Land, inzonderheid in verband met de geschiedenis van

Israël en van de oude kerk. 400. Kirberger & Kesper. — W. H. Gispen Jr., Open brief aan ds. J. C

Sikkel over de christelijke vakorganisatie en de organisatie van

het vak naar christelijke beginselen. 657. Kirchner (W.). — L. Adriaanse, De nieuwe koers in onze

zending. 657.

• — E- Doumergue, Calvijn's jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering en eerste optreden. 319.

• , Calvijn in het strijdperk. 319, 400.

• — Chr- W. Koster, Noodzakelijke staking. Een ernstig

woord aan allen die godvreezende zijn. 319.

Klaveren (A. van). — H. J. Bartels, De hulponderwijzer. Studieen examengids. 319.

Klene (Gebr.). — Klams' Volkspreeken voor alle zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar en den h. vastentijd. 400.

• — A. L. H. Obreen, De middeleeuwen in Nederland. 319.

Kleinmann (H.) & Co. — Johanna W. A. Naber, Oude en nieuwe kantwerken. 534.

• — Franz Dülberg, Frühhollander. 657.

Kleyn (H.). — W. M. Kolff, Vervoer op doorcognossement. 319.

Kluitman (P.). — Else van Brabant, Van troost in werken. 657.

• — m. W. G. Kop en F. N. v. d. Brugge, Het handelsrekenen. 400.

■ — Ch. Krienen, Karei Vermeer. Ó57.

. — Louise Stratenus, In China. 3119.

. — W. P. de Vries, Pierre Grisart. 657.

. — Annie Wothe, Toch gelukkig. 319.