is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Merkwaardige statistieke beschouwingen over Nederlandsch Indie.

Wij hebben voor ons liggen den overdruk eener belangrijke studie van Nederlandsch Indie, achtervolgens verschenen in de Augustus-, September- en November-afleveringen van „The Scottish Geographical Magazine", en geschreven door den heer Emil Metzger, honorair correspondeerend lid van het Schotsch Geographisch Genootschap. Het is den schrijver, die trouwens vroeger Indie door eigen aanschouwing en ervaring heeft leeren kennen, te doen geweest om een trouw en onpartijdig beeld te geven van de economische, politieke en sociale toestanden van ons groot Indisch rijk, en onze lezers zullen zeiven uit de vertaling van enkele bladzijden kunnen bespeuren, dat hij er in geslaagd is dit standpunt te handhaven. Te dikwerf hebben wij ons te beklagen gehad over scheeve, onjuiste en oppervlakkige beoordeeling van onze koloniale aangelegenheden, dan dat wij ons niet zouden verheugen over den degelijken arbeid die de heer Metzger daaraan in het buitenland en voor buitenlandsche lezers heeft gewijd. Wij behoeven ons niet te ergeren wanneer met de goede zijde van ons koloniaal beheer, de vreemdeling ook onze onvolmaaktheden en onze tekortkomsten leert kennen. Nergens ter wereld zijn de toestanden volmaakt. Wanneer