is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

VI Distr. MM. Muijtnes, te Alkmaar. HEEBHUGOWAARD. Aan de hoofdschool in deze gemeente eene tweede hulponderwijzersplaats vacant. Mei 1871.

VII Distr. M*. *M. MMeijning, te Willemsoord. HELDER. Aan de Openbare lagere scholen twee hulponder wijzersplaatsen vacant. Maart 1871.

SCHA GEN. Eene eerste hulponderwijzersplaats vacant, Junij 1870.

VIII Distr. Mr. *M. Gerttenier, te Hoorn.

HOOGCARSPEL. Op 15 Mei j. 1. had hier plaats het vergelijkend examen voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare school, opengevallen door het overlijden van den Heer C. van der Oord. Het examen, waaraan 13 candidaten deelnamen (één verwijderde zich gedurende het examen), werd afgenomen door den Schoolopziener, bijgestaan door den Heer Knoivers, hoofdonderwijzer te Enkhuizen. Op de voordragt werden geplaatst: 1°. J. Dijkstra , hulponderwijzer te Assen; 2". G. Dekker , hulponderwijzer te Edaui; 3°. W. Briel , hulponder wij zeite Hoorn; 4°. F. N. van der Leij, hoofdonder wijzer te Nibbixwoud; 5°. P. Veen , hulponderwijzer te Monnikendam, en 6°. K. Kroon, hulponderwijzer te Zaandijk. De Eaad benoemde J. Dijkstra.

WHEERE, gemeente Hoogwoud. Op 25 Mei j. 1. werd het vergelijkend examen gehouden voor de Openbare school in de Wheeren, opengevallen door het eervol ontslag, op zijn verzoek, aan den Heer A. Egmond verleend. Zeven candidaten namen deel aan het examen, dat door den Schoolopziener, bijgestaan door den Heer J. Meürs, hoofdonderwijzer te Spanbroek, werd afgenomen. Op de voordragt werden geplaatst: 1°. J. J. van Wijk, hulponderwijzer