is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

ALGEMEEN OVERZIGT VAN HET

hunner kundigheden alleen hunne belooning vin-, den.

Het nut dezer Gezelfchappen is niet dubbelzin, nig; en vinden zij in de Reglementen1 voor de. Schoolfondfen de langbegeerde en langbehoefde aanmoediging, dan zullen zij voor de toekomst» p.nder den Goddelijken zegen, de rijkfte vruchten voortbrengen.

En flaat de Commisfie thans het oog, van den flaat van het onderwijs in dit Departement, op de meer en meer zich ontwikkelende zorg voor hetzelve in het groote Keizerrijk, en in de verfchillende Landen en Rijken van Europa; ziet zij den onweêrftaanbaren geest des tijds in het Westen en Oosten, het Noorden en Zuiden onzes Werelddeels de meest heüzaame bepalingen daarftellen, ontwikkelen en in werking brengen; vestigt zij het oog op den fiillen onweêrftaanbaren gang deiGoddelijke Voorzienigheid; dan vervult haar te meer de meest rustige moed en de meest blijde verwachting.

De Commisfie van Onderwijs voor het Departement voornoemd.

En uit derzelver naam ,

H. W. C. A. VISSER,

Lid en Secretaris.

Be.