is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

IX Distr. <9hr. lflr. C. van Foreest.

ZIJPE. Door het overlijden van den verdienstelijken onderwijzer J. Keuken, op den 4 dezer, is de Openbare school aan de St. Maartensbrug in deze Gemeente opengevallen. In de tijdelijke waarneming der school is voorzien. XI Distr. Mr. .T. Eï". van Romnntte.

DUP7ENDRECHT , Gemeente Ouder - Amstel. De Openbare school vacant. Dec. 1852.

JB F F Sj A ar B.

II Distr. Mr. .vs. ,f. Sennurbeane Moei je.

NIEUWEEKERK. De Openb. school vacant. Febr. 1853. III Distr. jr. Ab WIlreeM Bremelftnis.

NIETJWDORP, Gemeente 's lieer - Arendskerke. De Openbare school vacant. Febr. 1853.

ELLEWOÜTSDIJK. De Openbare school vacant. Nov. 1852.

V Distr. Mr. F. van Beinse.

AXEL. De Openbare Armenschool vacant. Jan. 1853.

F T St F C SS T.

I Distr. Mr. W. .1. van SSoijlema.

UTRECHT. Ter vervulling eener vacerende Da» en kostschool voor jongens, zijnde eene Bijzondere school der tweede klasse, .worden sollicitanten uitgenoodigd, zich, ter mededinging op een vergelijkend examen, met overlegging van de gevorderde bewijzen, schriftelijk doch portvrij, aan te melden bij den Heer van Hees, Secretaris der Plaatselijke schoolcommissie te Utrecht, vóór of op den 8 April e. k.

Op de Dagschool zullen geene kinderen beneden de 10 jaren worden aangenomen.