is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

668

Provincie Groningen.

Toespraak, bij gelegenheid der uitreiking van eenen zilveren eerepenning, van wege Z. M. den Koning, en een boekgeschenk, van wege de Commissie van onderwijs in de Provincie Groningen, aan H. Reinders , onderwijzer te Woltersum, wegens vijftig -jarige ijverige pligtsbetrachting en getrouwe ambtsvervulling, bij de jaarlijksche algemeene Provinciale vergadering voor liet schoolwezen, gehouden te Groningen den 2 Julij 1853; door Dr. W. Gleuns, Jr Bl. 639.

Schoolonderwijzers - gezelschappen.

Algemeene vergadering van de onderwijzers in het vijfde Schooldistrict van Noordholland — 649.

SCHOOLBERIGTEN van Julij 1853 ■ 653.

ERRATA.

Bl. 497, eerste regel, staat: ivaar, lees: maar. „ 503, reg. 3 en 10 v. o. te lezen: Gl'tSMüth?. „ 518, „ 10 v. b. staat: 32, lees: 22 jaren.